Minimale gevolgen - vanzelfsprekend!

Milieu
STENI beperkt de negatieve milieueffecten van zijn producten en diensten tot een minimum - zowel lokaal als wereldwijd. Wij richten ons vooral op een voortdurende verbetering van onze CO2-voetafdruk, en onze producten zullen wat dit betreft altijd toonaangevend blijven.

FEITEN

  • Geringe milieueffecten wereldwijd
  • Geen milieuonvriendelijke stoffen
  • Lange levensduur
  • De hoogste milieuclassificatie
  • Systeem voor afvalwerking
  • Milieuvriendelijke verpakking tot op de bouwplaats

Geringe milieueffecten wereldwijd
Producten van STENI hebben een geringe CO2-voetafdruk. De producten van STENI staan voor 14-17 kg CO2/m2. Voor gevelplaten van STENI is een levenscyclusanalyse uitgevoerd en een milieuverklaring opgesteld [Environmental Product declaration, EPD) op basis van ISO 14025/ISO 21930/. De berekeningen zijn uitgevoerd door SINTEF en geverifieerd door een onafhankelijke instantie. De EPD-documenten zijn goedgekeurd door EPD-Noorwegen en Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU).

Geen milieuonvriendelijke stoffen
EU: geen enkel product van STENI AS bevat stoffen die op de REACH-lijst staan.

Scandinavië: geen enkel product van STENI bevat stoffen uit de REACH-lijst, de Noorse lijst met geprioriteerde stoffen, de lijst met geprioriteerde stoffen van Sunda Hus of bijlage 6 bij het Svanen-keurmerk.

Lange levensduur
Een lange levensduur en een lage onderhoudsbehoefte zijn goed voor het milieu. "Life Cost Calculation" (LCC) (NS 3454:2013) vormt een goede graadmeter voor de hoeveelheid hulpmiddelen die het product verbruikt tijdens de gehele levensduur. De producten van STENI scoren laag wat betreft hun LCC.

De levensduur van materialen wordt steeds belangrijker​ Harald N. Røstvik, architectuurprofessor​

Milieuclassificaties

  • EPD-documenten (EPD-Noorwegen, Institut Bauen und Umwelt e.V.) (EU)
  • ECO Product (Noorwegen)
  • Sunda Hus (Zweden)
  • ECO Platform (EU)

Afvalverwerking
STENI scheidt alle afval op basis van de Grønt Ansvar-richtlijnen van Veolia Miljø. Grønt Ansvar is een compleet systeem voor gedocumenteerde en gesystematiseerde afvalverwerking.

Gevelplaten van STENI worden verpakt in hout, papier en recyclebaar plastic. De emballage is aangepast aan de driedelige afvalscheiding op de bouwplaats. Plaatafval/overgebleven platen kunnen als restafval worden aangeboden.