Zo denkt een architect die voor zijn klanten een optimale waarde wil creëren!

Wat vindt een architect van de gevelplaten van STENI, en wat is voor een architect belangrijk om aan de wensen en behoeften van een klant te kunnen voldoen? Hieronder volgen een paar antwoorden van Kasper Kullegaard. Hij was de architect die in samenwerking met STENI de bouw van verzorgingshuis Samsøvej realiseerde, dat bekendheid verwierf door zijn zwarte, gebogen gevel.

"De opdrachtgever van verzorgingshuis Samsøvej wilde graag dat we materialen zouden gebruiken met een zo lang mogelijke levensduur. In dat opzicht voldoen de gevelplaten van STENI precies aan de eisen van deze opdrachtgever, die de gebruiks- en onderhoudskosten belangrijk vindt. Als het gaat over belangrijke bouwelementen zoals het dak, de gevels, deuren en ramen, is het altijd een goed idee om naar de levensduur te kijken", zegt Kasper Kullegaard.

FEITEN

  • Kasper Kullegaard is architect en partner bij het Deense architectenbureau Kullegaard A/S. Het bedrijf werd in 1980 opgericht en heeft momenteel meer dan 60 medewerkers in dienst, verdeeld over kantoren in Holbæk en Kopenhagen. Kullegaard werkt als totaaladviseur voor zowel de overheid als particuliere opdrachtgevers.

Kasper Kullegaard

Welke eisen stelt u aan gevelplaten?
De gevel hoeft niet altijd te bestaan uit natuurlijke materialen. Maar we eisen wel dat gevelplaten solide moeten zijn. STENI-producten hebben voor ons het grote voordeel dat ze in veel verschillende varianten kunnen worden geleverd. Daarbij zijn de kleuren natuurlijk belangrijk, maar voor ons zijn de glansvarianten minstens zo interessant. Bij verzorgingshuis Samsøvej wilden we variatie aanbrengen op de gevel zonder andere kleuren te gebruiken dan zwart. Het gebruik van verschillende glansvarianten van dezelfde kleur zwart zorgt voor dieptewerking op de gevel. Verder biedt het een glansspel dat elk seizoen weer een andere uitdrukking oplevert, door het steeds variërende daglicht.    

Verzorgingshuis Samsøvej kent een verrassende vormgeving en is bekleed met gevelplaten van STENI.

Het is ons doel om een optimale waarde te creëren voor onze klanten. Ons succes wordt bepaald door het succes dat we voor onze klanten weten te behalen. Met dat doel voor ogen proberen we elke dag opnieuw op verantwoorde wijze ontwerpen te maken en oplossingen te bieden die haalbaar zijn voor onze klanten en die aan hun verwachtingen voldoen.​ Kasper Kullegaard​

Wat is voor de architecten van Kullegaard AS het belangrijkst?
Wij staan bekend om onze hoge kwaliteit en de goede communicatie met opdrachtgevers, samenwerkingspartners, aannemers en leveranciers. Wij vinden dat deze samenwerking waarde creëert. Deze manier van werken zit ook in ons DNA: wij werken en communiceren graag “op ooghoogte” met alle partijen die bij een bouwproject zijn betrokken. Dat zorgt er o.a. voor dat wij tijdens een project altijd de verwachtingen van alle betrokkenen op elkaar kunnen afstemmen, zodat het resultaat in overeenstemming is met de wensen van de klant. Wat wij ontwerpen moet niet alleen altijd gebaseerd zijn op de behoeften van de klant, maar moet ook realiseerbaar zijn. Daarom hechten wij veel waarde aan strak financieel beheer en goed projectmanagement.

Gevelplaten van STENI hebben eigenschappen die voldoen aan de eisen van opdrachtgevers die gebruiks- en onderhoudskosten belangrijk vinden.​ Kasper Kullegaard​

Een prettige en veilige omgeving voor de bewoners.

Is duurzaamheid belangrijk bij uw werk?
Het spreekt vanzelf dat wij zoveel mogelijk duurzaam proberen te werken, maar altijd met veel respect voor het projectbudget van de klant. Wij proberen daarom voor alle aspecten van een project de beste oplossing te vinden en om die oplossingen in overeenstemming te brengen met de financiële kaders die we hebben gekregen. Voor ons betekent duurzaamheid ook goed projectmanagement, waarbij alle partijen bij het proces worden betrokken. Dat zorgt ervoor dat een gebouw op het afgesproken tijdstip wordt opgeleverd, dat het voldoet aan de eisen van de klant en dat, voor zover mogelijk, gebreken worden voorkomen. Ook dat is voor ons duurzaamheid.