Een uitnodigende ontmoetingsplaats biedt ruimte voor gesprekken en nieuwe vriendschappen.

Een uitnodigende ontmoetingsplaats biedt ruimte voor gesprekken en nieuwe vriendschappen.

Van verval tot woongenot

In de wijk Skullerud in Oslo heeft de gemeentelijke vastgoeddienst Boligbygg van een uitgeleefd wooncomplex een aantal fraaie appartementen gemaakt in een lichte en groene woonomgeving.

– Bij de 110 appartementen in de Johan Scharffenbergsvei 105 in Skullerud was er sprake van ernstig verval en vandalisme. Ook de directe omgeving maakte geen prettige indruk, aldus architect en projectmedewerker Håkon Garnes van Boligbygg.

Renovatie

Na een grondig onderzoek was de conclusie dat er twee alternatieven waren: afbreken of volledig renoveren. De keuze viel op het laatste alternatief. Het project werd verdeeld in drie fasen: natte ruimtes, gevels en de directe woonomgeving. Projectleider was Jan Erik Blomberg van Boligbygg. Hij was daarmee verantwoordelijk voor de renovatie van de gemeentelijke woningen in Skullerud in Oslo.

Steni werd uitgenodigd om deel te nemen aan het gevelproject. Vertegenwoordigers van architectenbureau Tegn 3, Boligbygg en de afdeling ontwikkeling van Steni werkten nauw samen om een geschikt product te vinden voor de gevels.

De gebouwen in deze omgeving krijgen heel wat te verduren, en daarom wilden wij het liefst een gevelbekleding met platen in plaats van pleisterwerk.​ Jan Erik Blomberg, Boligbygg​

Er is 2200 m2 Steni Colour gebruikt voor de renovatie van Johan Scharffenbergsvei 105.

Aandacht voor het milieu

– Om een aantrekkelijke gevel te creëren hebben we ons geconcentreerd op vier elementen: lichtwerking, recreatieterreinen, ingangspartijen en kleuren. We hebben enkele vervallen veranda's weggehaald en een aantal ingangspartijen vergroot. We hebben stukken asfalt vervangen door een voetbalkooi en andere ontmoetingsplaatsen voor de gebruikers.

De wijk heeft financieel bijgedragen aan de bouw van een nieuwe voetbalkooi voor de bewoners.

Woongenot

Plaats voor iedereen! Esthetiek en milieu stonden centraal bij de renovatie.

In de huizen in Skullerud wonen ook een aantal mensen met extra uitdagingen in het leven. Het is ons doel dat ook vluchtelingengezinnen zich hier welkom voelen en dat drugsverslaafden hier een veilige plek vinden waar ze zichzelf kunnen zijn. Onderzoek heeft aangetoond dat de omgeving van invloed is op gedrag en woongenot.

Het geeft ons veel voldoening om te constateren dat onze producten een bijdrage kunnen leveren aan een goede en prettige woonomgeving.​ Thomas Magnussen, STENI​

– Ik vind het erg leuk om aan dit soort projecten te kunnen werken, zegt Thomas Magnussen, die verantwoordelijk is voor Steni's bijdrage aan het project in de Johan Scharffenbergsvei 105.

- We denken dat de bewoners nu met meer respect met de buurt omgaan en dat de kwaliteit van de woonomgeving gehandhaafd blijft.

FEITEN

  • Johan Scharffenbergsvei 105:
  • 2200 m2 Steni Colour
  • SN 8003 en SN 8006 in mat, halfmat en hoogglans.
  • SN 9200 in halfmat.
  • 20 m2 Steni Vision motief:
  • Straatnaam en huisnummer

De gebouwen hier hebben nogal wat te verduren gehad, en daarom was het van groot belang een gevelbekleding te kiezen waarbij onderhoud eenvoudig was.

Voor oppervlakken waarop informatie staat (straat en huisnummer) is Steni Vision gebruikt.